Ιάσονας και το χρυσόμαλλο δέρας

Προκειμένου ο Ιάσωνας να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας από τον βασιλιά Αΐτη,

πρέπει να πραγματοποιήσει τρεις σχεδόν ακατόρθωτους άθλους .

H Μήδεια, κόρη του βασιλιά, κρυφά ερωτευμένη μαζί του, τον βοηθά με τον όρο να την πάρει μαζί του στην Ελλάδα.