Ο Ήλιος και ο Βοριάς

Σύγχρονες καταστάσεις και χαρακτήρες συνδυάζονται με γνωστές πλοκές που βασίζονται στους μύθους του Αισώπου.