Το δάσος του χειμώνα

Τι θα κάνει ο Αρούζα, ένα νεαρό αγόρι που έχει φύγει από το σπίτι του  όταν δεν βίσκει τροφή στο δάσος;