Το λιοντάρι και το ποντίκι

Σύγχρονες καταστάσεις και χαρακτήρες συνδυάζονται με γνωστές πλοκές που βασίζονται στους μύθους του Αισώπου.