Χείρων, ο πληγωμένος θεραπευτής

O Χείρωνας είναι ο μόνος αθάνατος από τους Κενταύρους.

Έχει το χάρισμα και τη γνώση να θεραπεύει και να διδάσκει.

Διδάσκει μουσική, ιατρική, ηθική, την τέχνη του πολέμου και αυτογνωσία.

Τι θα κάνει όμως όταν ο ίδιος θα πληγωθεί  από βέλος φαρμακερό;